Leer Ons Kennen

Begeleidingsvormen

Wij begeleiden mensen middels een maatwerktraject op een ervaringsgerichte, actieve en speelse manier. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er samen met de cliënten en/of ouders gezocht naar een passend aanbod. We kunnen individuele begeleiding of individueel gecombineerd met groep, langdurige begeleiding, begeleiding met of zonder honden, ouderbegeleiding enz. inzetten. 

Dit is afhankelijk van de complexiteit en de hulpvraag. Dit alles wordt vastgelegd in een plan van aanpak, waarin de doelen vastgelegd worden en waarbij er periodiek geëvalueerd wordt.
Om onze begeleiding optimaal te kunnen bieden, werken we samen met diverse partners/ professionals.

Arrangementen

Andere begeleidingvormen

Postadres

en toekomstig locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

Tijdelijk locatieadres:

Spoorstraat 48

6161 AC Geleen

CONTACT:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734

Geregistreerd in het SKJ 

Begeleidingsvormen

Wij begeleiden mensen middels een maatwerktraject op een ervaringsgerichte, actieve en speelse manier. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er samen met de cliënten en/of ouders gezocht naar een passend aanbod. We kunnen individuele begeleiding of individueel gecombineerd met groep, langdurige begeleiding, begeleiding met of zonder honden, ouderbegeleiding enz. inzetten. 

Dit is afhankelijk van de complexiteit en de hulpvraag. Dit alles wordt vastgelegd in een plan van aanpak, waarin de doelen vastgelegd worden en waarbij er periodiek geëvalueerd wordt.

Om onze begeleiding optimaal te kunnen bieden, werken we samen met diverse partners/ professionals.

Arrangementen

Individuele begeleiding

Groepsbegeleiding

Andere begeleidingsvormen

SOVA Training

Weerbaarheidstraining

Faalangsttraining

POStadres EN

toekomstig locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

Tijdelijk

locatieadres:

Spoorstraat 48

6161 AC Geleen

Contact:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734
Geregistreerd in het SKJ