Leer Ons Kennen

Hulpvragen

Wij begeleiden mensen middels een maatwerktraject op een ervaringsgerichte, actieve en speelse manier. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er samen met de kinderen/jongeren en/of ouders gezocht naar een passend aanbod. We kunnen individuele begeleiding of individuele begeleiding gecombineerd met groepsbegeleiding inzetten. 

De duur van het traject hangt af van de hulpvraag/hulpvragen (complexiteit en aantal) en de stappen die iemand zet bij het werken aan zijn doelen. In de verschillende trajecten wordt er met en zonder honden gewerkt. Dit alles wordt vastgelegd in een plan van aanpak, waarin de doelen vastgelegd worden en waarbij er periodiek geëvalueerd wordt.

Voorbeelden

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezinnen kloppen bij ons aan met diverse hulpvragen. Hieronder worden een aantal hulpvragen geschetst. Natuurlijk zijn er ook grenzen aan onze mogelijkheden. Op het moment dat er sprake is van fysieke agressie, of agressie naar dieren kunnen wij helaas geen passend aanbod verzorgen. Op het moment dat er sprake is van complexe problematiek werken wij graag samen met een hoofdbehandelaar of een casusregisseur.

Help mij steviger in mijn schoenen te staan, mijn grenzen aan te geven en weerbaarder te worden.

Ik word zo snel boos. Help mij mijn boosheid onder controle te krijgen.

Ik vind het erg moeilijk om contact met andere mensen te maken en een vriendschap op te bouwen. Help mij betere sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Help mij om mijn zelfvertrouwen te versterken en mijn zelfbeeld te vormen.

Ik kan slecht plannen en organiseren. Help mij hoe ik aan een taak begin, deze uitvoer en goed af kan ronden.

Ik heb net een diagnose gekregen en weet niet goed wat dit inhoudt of hoe ik hiermee om ga in het dagelijks leven. Geef mij uitleg hierover en help mij hiermee om te gaan.

Leer mij omgaan met de vele prikkels die ik voel.

Leer mij omgaan met mijn angsten en help mij uitdagingen weer aan te durven gaan.

Help ons gezin om elkaar te begrijpen en weer beter met elkaar om te gaan.

Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb moeite om mijn draai te vinden in deze nieuwe situatie. Help mij hiermee.

*Elke gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen, activiteiten, aangehaalde voorbeelden of namen van personen berust op louter toeval.

Help mij steviger in mijn schoenen te staan, mijn grenzen aan te geven en weerbaarder te worden.

Ik word zo snel boos. Help mij mijn boosheid onder controle te krijgen.

Ik vind het erg moeilijk om contact met andere mensen te maken en een vriendschap op te bouwen. Help mij betere sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Help mij om mijn zelfvertrouwen te versterken en mijn zelfbeeld te vormen.

Ik kan slecht plannen en organiseren. Help mij hoe ik aan een taak begin, deze uitvoer en goed af kan ronden.

Ik heb net een diagnose gekregen en weet niet goed wat dit inhoudt of hoe ik hiermee om ga in het dagelijks leven. Geef mij uitleg hierover en help mij hiermee om te gaan.

Leer mij omgaan met de vele prikkels die ik voel.

Leer mij omgaan met mijn angsten en help mij uitdagingen weer aan te durven gaan.

Help ons gezin om elkaar te begrijpen en weer beter met elkaar om te gaan.

Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb moeite om mijn draai te vinden in deze nieuwe situatie. Help mij hiermee.

*Elke gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen, activiteiten, aangehaalde voorbeelden of namen van personen berust op louter toeval.

locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

(voormalige basisschoolgebouw)

CONTACT:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392
Interesse in een stageplaats? mail dan naar stage@begeleidingmet4poten.nl.

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734

Geregistreerd in het SKJ 

Hulpvragen

Wij begeleiden mensen middels een maatwerktraject op een ervaringsgerichte, actieve en speelse manier. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er samen met de kinderen/jongeren en/of ouders gezocht naar een passend aanbod. We kunnen individuele begeleiding, eventueel gecombineerd met groepsbegeleiding, inzetten. 

De duur van het traject hangt af van de hulpvraag/hulpvragen (complexiteit en aantal) en de stappen die iemand zet bij het werken aan zijn doelen. In de verschillende trajecten wordt er met en zonder honden gewerkt. Dit alles wordt vastgelegd in een plan van aanpak, waarin de doelen vastgelegd worden en waarbij er periodiek geëvalueerd wordt.

Voorbeelden

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezinnen kloppen bij ons aan met diverse hulpvragen. Hieronder worden een aantal hulpvragen geschetst. Natuurlijk zijn er ook grenzen aan onze mogelijkheden. Op het moment dat er sprake is van fysieke agressie, of agressie naar dieren kunnen wij helaas geen passend aanbod verzorgen. Op het moment dat er sprake is van complexe problematiek werken wij graag samen met een hoofdbehandelaar of een casusregisseur.

Help mij steviger in mijn schoenen te staan, mijn grenzen aan te geven en weerbaarder te worden.

Ik word zo snel boos. Help mij mijn boosheid onder controle te krijgen.

Ik vind het erg moeilijk om contact met andere mensen te maken en een vriendschap op te bouwen. Help mij betere sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Help mij om mijn zelfvertrouwen te versterken en mijn zelfbeeld te vormen.

Ik kan slecht plannen en organiseren. Help mij hoe ik aan een taak begin, deze uitvoer en goed af kan ronden.

Ik heb net een diagnose gekregen en weet niet goed wat dit inhoudt of hoe ik hiermee om ga in het dagelijks leven. Geef mij uitleg hierover en help mij hiermee om te gaan.

Leer mij omgaan met de vele prikkels die ik voel.

Leer mij omgaan met mijn angsten en help mij uitdagingen weer aan te durven gaan.

Help ons gezin om elkaar te begrijpen en weer beter met elkaar om te gaan.

Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb moeite om mijn draai te vinden in deze nieuwe situatie. Help mij hiermee.

*Elke gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen, activiteiten, aangehaalde voorbeelden of namen van personen berust op louter toeval.

locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

(voormalige basisschoolgebouw)

Contact:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392

Interesse in een stageplaats? mail dan naar stage@begeleidingmet4poten.nl.

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734
Geregistreerd in het SKJ