Faalangsttraining

Deze training wordt veelal aan kinderen gegeven en in onderstaand stuk wordt er dan ook gesproken
over 'kinderen’. Deze training kan echter ook op maat aan jongeren en jongvolwassenen gegeven
worden.

Om optimale begeleiding te kunnen bieden aan iedere deelnemer, wordt deze training gegeven aan
een groepje van 3 a 4 kinderen. Uitgangspunt is acht bijeenkomsten.

De training wordt gegeven aan kinderen die verder geen hulpvragen of diagnose hebben. Voor
kinderen die meerdere hulpvragen hebben, worden de methodieken die bij deze training gehanteerd
worden, verwerkt in hun individuele begeleidingstraject. Dan wordt er gewerkt aan
faalangstreductie, maar ook aan andere hulpvragen van het kind.

Bij deze training worden honden ingezet; vaardigheden worden regelmatig eerst met honden
geoefend en daarna met elkaar.

Deze training is gebaseerd op een aantal pedagogische uitgangspunten:
  • Rots & Water
  • Oplossingsgericht werken
  • Het Handboek Faalangsttraining
  • Kwaliteitskaarten
  • De coole kikker methode
  • Ervaringsgericht leren

Er worden een verslagje met foto’s van iedere bijeenkomst naar ouders en kind gestuurd. Zo kunnen
ouders de kinderen wijzen op de opgedane ervaringen gedurende dagelijkse situaties.
Ook kunnen kinderen middels het verslag en de foto’s reflecteren op het geleerde.
x