Waarom werken wij met dieren?

Nadat we een gedegen literatuuronderzoek gedaan hadden, waren wij al snel enthousiast over het werken met honden. Het kwam in diverse onderzoeken naar voren dat de inzet van dieren grote effecten op mensen kan hebben. 


In contact met dieren zijn mensen meer alert, responsief en vrolijker en is er meer sociale interactie (Bernstein, Friedman & Malaspina, 2000). Ook werken dieren drempelverlagend, brengen meer plezier in het werken aan leerdoelen en kunnen invloed hebben op diverse ontwikkelingsgebieden. Honden kunnen o.a. bijdragen aan: de motorische ontwikkeling, sensopatische ontwikkeling, zelfbeeld en zelfvertrouwen, sociale ontwikkeling en taalontwikkeling.


In de literatuur wordt vaak gesproken over dieren in het algemeen. Vanuit onze eigen ervaring en achtergrond hebben wij gekozen om te werken met honden. 


Het is van belang dat je als begeleider zelf veel ervaring hebt met de diersoort die je inzet, dus honden was voor ons voor de hand liggend. Maar ook vonden wij dat honden, in vergelijking met andere dieren, veel voordelen lieten zien bij het inzetten. 


Honden: 

 • Zijn eenduidig in de communicatie
 • Zetten mensen aan tot communiceren
 • Zetten mensen aan tot bewegen
 • Nemen initiatief tot contact 
 • Werken drempelverlagend 
 • Verhogen interactie met anderen 
 • (Ver)oordelen niet
 • Steunen
 • Kunnen makkelijk vervoerd worden, dus werken op diverse locaties is mogelijk
 • Zijn een bekende diersoort voor alle mensen en daardoor ook erg toegankelijk
 • Zijn aaibaar en zorgen er op die manier voor dat er in contact oxytocine (‘het knuffelhormoon’) vrijkomt

Het is van belang dat een hond op de “juiste manier ”wordt ingezet.

 • Een hond heeft alleen effect wanneer zijn gedrag op een juiste manier door een begeleider vertaald en ingezet wordt. 
 • Daarnaast is het van belang dat de hond verantwoord ingezet wordt voor zijn eigen welzijn.
 • Dat de juiste hond met zijn unieke eigenschappen bij een bepaalde persoon of in een bepaalde situatie ingezet wordt. 

De teamleden hebben regelmatig bijscholing over hondengedrag en over hoe je de honden zo optimaal mogelijk in kunt zetten, waarbij het welzijn van de honden voorop staat.


Sinds 2018 werken we niet alleen met honden, maar ook met cavia’s. Deze zijn voor kinderen soms nog laagdrempeliger dan honden en hebben weer hele andere kwaliteiten dan de honden. 


De cavia’s vinden het leuk om geknuffeld te worden, maar zijn daarnaast ook heel nieuwsgierig en leergierig. Als ze een stukje groente als beloning krijgen, dan willen ze graag aan het werk. 

We stellen ze hier graag aan jullie voor!

x