Hoe te starten?


Hoe te starten?

Starten met verwijzing (<18 jaar)

U komt bij ons terecht via een doorverwijzing van de gemeente, een behandelaar of uw huisarts.

Kennismakingsgesprek
Als eerste plannen we een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt gekeken of wij iets voor u kunnen betekenen en of u zich prettig voelt bij dit bedrijf. Komen we tot samenwerking, dan zullen we samen afstemmen welke vorm van begeleiding we kiezen: individuele begeleiding (gericht op kind of kind en gezin), groepsbegeleiding of een kortdurende training.

Bij het kennismakingsgesprek vragen we u om zonder uw kind te komen. Dit om te voorkomen dat kinderen al dieren zien en dan graag willen komen, en wij onverhoopt toch geen passende begeleiding zouden kunnen bieden of u een ander beeld van ons had en toch niet voor begeleiding bij ons kiest.

Intakegesprek
Komen we tot een samenwerking? Dan wordt er een intakegesprek gepland. Deze intake wordt gevoerd door de begeleidster die uw kind gaat begeleiden, samen met de praktijkbegeleider (die meekijkt in alle trajecten). Vragen worden gesteld en alle papieren worden ingevuld tijdens dit uitgebreide gesprek.

Omdat dit gesprek vaak wat langer duurt, is het voor kinderen niet prettig om erbij te moeten zitten. We vragen u dan ook om uw kind ook bij dit tweede gesprek thuis te laten. Uw kind mag daarna starten op een leuke en actieve manier tijdens het eerste begeleidingsmoment en heeft zo een leuke eerste kennismaking.

Start traject
Na de intake kan er gestart worden met het traject. De termijn waarop dit kan, is afhankelijk van meerdere factoren:

​- Eventueel huisbezoek door de gemeente om een indicatie af te kunnen geven. Dit geldt wanneer u een indicatie via de gemeente wilt, niet wanneer u particulier betaalt. ​
- Beschikbaarheid van een passende begeleidster bij ons.

Naast trajecten die via de gemeente geïndiceerd worden en particuliere trajecten, is begeleiding op PGB basis ook mogelijk bij ons.

Begeleiding van uw kind ouder dan 18 jaar

Bij deze trajecten geldt ook dat er een kennismakingsgesprek en intakegesprek gepland worden (zie hierboven), maar financiering verloopt dan via PGB.

​Helaas hebben wij (nog) geen WMO contract.

Starten zonder verwijzing (<18 jaar)

Bent u zelf of via een andere weg bij ons terecht gekomen? Dat kan ook!

Ook dan plannen we eerst een kennismakingsgesprek. Hierna zal er gekeken worden of er een indicatie bij de gemeente aangevraagd kan worden of dat we een particuliere offerte zullen maken. Verder zullen alle stappen hetzelfde worden gevolgd als starten met een verwijzing.

Begeleiding van leerkrachten of trainer/coach van vrijetijdsbesteding

Wanneer het gaat om de begeleiding van een professional of vrijwilliger die een kind begeleidt dat bij ons in begeleiding is, kan de begeleiding direct opgestart worden en kan dit onder de lopende indicatie van dit kind.

Wanneer de professional / vrijwilliger en bredere vraag heeft, bijv. gericht op het team of de klas, dan wordt hiervoor een offerte op maat gemaakt.
Wij hebben geen wachtlijst.