Leer Ons Kennen

Leerkrachten, sportcoaches en andere betrokkenen rondom een kind

Begeleiding met 4 poten biedt ook ondersteuning op school of op de sportclub. Dit kan zijn dat het kind de ondersteuning van de begeleidster nodig heeft om te kunnen functioneren op school, op de sportclub of in een andere groep. Ook kan de begeleiding geboden worden om een brug te slaan tussen dat wat het kind bij de individuele begeleiding of groepsbegeleiding leert en de andere (groeps)situaties.

 

Daarnaast kunnen leerkrachten en sportcoaches advies inwinnen wanneer een kind in hun groep bepaald gedrag laat zien of een diagnose heeft. Psycho-educatie voor teams, observatie van een kind en coaching van de professional is mogelijk in overleg.

locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

(voormalige basisschoolgebouw)

CONTACT:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392
Interesse in een stageplaats? mail dan naar stage@begeleidingmet4poten.nl.

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734

Geregistreerd in het SKJ