Leer Ons Kennen

SOVA training

De sociale vaardigheidstraining, waarbij de hond wordt ingezet als co-trainer, is gebaseerd op een
aantal theorieën, leerprincipes en werkvormen:

  • Elke dag een emmertje vol (Positieve aandacht bevorderen) 
  • Ervaringsgericht werken 
  • Oplossingsgericht werken 
  • Kwaliteitskaarten


De insteek van deze training voor kinderen is vanuit een ervaringsgerichte invalshoek opgezet; vanuit de lichamelijke ervaring. Woorden en inzicht volgen daarna. Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met de hond en in interactie met elkaar; kinderen leren door te doen. Door steeds opnieuw oefeningen te doen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. De hond laat je namelijk direct zien welk gevolg jouw manier van communiceren heeft. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden zijn de essenties van deze training. Door te doen ervaart het kind en komt het tot ontwikkeling. Een positieve benadering en gebruik maken van de eigen krachten van het kind zijn bij ons
uitgangspunten. 


Om optimale begeleiding te kunnen bieden aan iedere deelnemer, wordt deze training gegeven aan
een groepje van 3 a 4 kinderen. Uitgangspunt is acht bijeenkomsten. De training wordt gegeven aan kinderen die verder geen hulpvragen of diagnose hebben. Voor kinderen die meerdere hulpvragen hebben, worden de methodieken die bij deze training gehanteerd worden, verwerkt in hun individuele begeleidingstraject. Dan wordt er gewerkt aan sociale
vaardigheden, maar ook aan andere hulpvragen van het kind. Kernbegrippen die aan bod kunnen komen:
● Omgaan met boosheid bij jezelf of een ander
● Hulp vragen aan een ander
● Keuzes maken
● Pesten, wat is pesten en hoe ga je hier mee om
● Ruzie, hoe kon je een ruzie oplossen
● Complimenten geven en ontvangen
● Emoties, herkennen en uitbeelden van emoties
● Vriendjes maken
● Samen spelen

Om de koppeling naar alledaagse situaties optimaal te maken, wordt er na elke bijeenkomst een verslag met foto’s toegestuurd.

dav

locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

(voormalige basisschoolgebouw)

CONTACT:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392
Interesse in een stageplaats? mail dan naar stage@begeleidingmet4poten.nl.

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734

Geregistreerd in het SKJ