Bijscholing voor professionals

die honden willen inzetten in hun werk

Ben jij professional en wil je een hond inzetten bij je werk? Wil jij daarbij goed onderbouwd en zelfverzekerd aan de slag en meer leren over hoe hond en mens in elkaar zitten?


Wij starten november 2020 met een opleiding voor professionals die een hond willen inzetten in de hulpverlening.

Waarom wij een opleiding aanbieden
Begeleiding met 4 poten is een professionele organisatie die aan alle vereiste kwaliteitsnormen voldoet. Wij bieden sinds 2012 jeugdhulp aan in diverse Limburgse gemeentes, al dan niet met inzet van honden. In de loop der jaren hebben we veel ervaring opgedaan en in ons team is een grote diversiteit aan kennis aanwezig.

Wij zien dat er steeds meer mensen met honden willen gaan werken. Het inzetten van honden in  de hulpverlening is een vak apart dat kennis en ervaring vereist. Wij willen onze kennis en expertise delen met professionals die hiermee willen gaan starten, zodat men met gedegen kennis aan de slag kan gaan.

Vanaf 2020 is het AAI-kwaliteitsregister (AKR) open gesteld. In het AKR kunnen vrijwilligers, handlers en professionals die werkzaam zijn in het werkgebied van Animal Assisted Interventions zich aanmelden. Door registratie in het AKR maken zij aantoonbaar dat zij praktisch en theoretisch deskundig zijn en blijven. Na het succesvol afronden van deze opleiding kunt u zich inschrijven in het AAI-register.

Hoe ziet de opleiding eruit
Het AKR werkt met 3 levels. Zie onderstaand schema:

Level

Bedoeld voor

Voorwaarden

Activiteiten

1 - AAA

Animal Assisted Activities

Vrijwilligers onder supervisie

Middelbare school of hoger + opleiding level 1 gevolgd

AAA (o.a. vrijwilliger bezoekteam of zorgboerderij)

2 - AAI
Animal Assisted Interventions

Handler in samenwerking met professional of zelfstandig als (bezoek)team AAA

MBO/HBO/WO vooropleiding of werk-en denkniveau + opleiding level 2 gevolgd

Zelfstandig werkend (bezoek)team AAA

Handler in AAI en samenwerkend met AAT, AAE of AAC

3 - AAT, AAE, AAC
- Animal Assisted Therapy
- Animal Assisted Education
- Animal Assisted Coaching

Professionals

HBO/WO en beroepsopleiding vakgebied waarin gewerkt wordt + opleiding level 3 gevolgd

Professional in AAT, AAE of AAC

Bij de hier aangeboden opleiding hebben we level 1 en 2 samengevoegd zodat je als zelfstandig AAI begeleider aan de slag kunt. De opleiding wordt gegeven door opleiders die geaccrediteerd zijn op level 3 in het AAI-kwaliteitsregister en bestaat uit theorie en praktijk. We bieden interne stagemogelijkheden en oefenmomenten. Er wordt zowel gewerkt met onze honden als met de honden van de deelnemers.

Level 3 wordt te zijner tijd aangeboden als vervolg op level 1 en 2. Deze opleiding wordt in samenwerking met de grootste AAI-aanbieder van Brabant Expertisecentrum Dierondersteunende Interventie Tilburg verzorgd.

Planning van de opleiding
De opleiding bestaat uit acht blokken van twee dagen van 10:00 tot 16:30 uur.
Totale studiebelasting: 240 uur, waarvan 80 uur zelfstudie. (Onder zelfstudie wordt verstaan: literatuur lezen, opdrachten maken, reflecties schrijven en portfolio van de hond en jezelf maken).

Dag 1 en 2:
Dag 3 en 4:
Dag 5 en 6:
Dag 7 en 8:


Dag 9 en 10:

Dag 11 en 12:
Dag 13 en 14:
Dag 15 en 16:

Kennismaking, theorie over honden, roedels, rassen en eigenschappen.

Lichaamstaal van de hond, ontwikkelingsfases en trainingsmethodes.
Honden van deelnemers staan centraal, randvoorwaarden werken met hond.
AAI driehoek, mens/dier relatie, professional dier relatie en coach en reflectietools voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Gespreksvaardigheden en methodisch werken.
Dieren in de zorg, Hygiƫne en Risicomanagement.
EHBO voor dieren, wet en regelgeving en verzekeringen.
Examinering praktijk en theorie-examen.

Tijdens elk blok is er voldoende ruimte om in de praktijk te oefenen onder begeleiding van onze ervaren docenten.
Stage-uren kunnen ingevuld worden bij Begeleiding met 4 poten of in overleg bij een stageplek naar keuze.

Toetsing
Deelnemers worden getoetst aan de hand van aanwezigheid, opdrachten, stages en een praktijk en theorie examen.


Toelatingsvoorwaarden
Minimaal MBO niveau 4 / HBO/ Academisch geschoold in de mens-richting en de bereidheid tot zelfreflectie.


Niveau opleiding
HBO+ niveau

Kosten
Gehele opleiding, exclusief aanschaf van boeken: 2950,- euro
Koffie/ thee en water zijn bij de prijs inbegrepen. De lunch is bij te boeken.

Praktische informatie
De opleiding wordt gegeven in de regio Sittard-Geleen.


Data: 2020-2021

Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7

Blok 8

12 en 13 november
10 en 11 december
21 en 22 januari
25-en 26 februari
25-26 maart
22 en 23 april
28 en 29 mei

24 en 25 juni


Voor vragen over de opleiding en/of voor aanmelding, stuur een bericht naar: scholing@begeleidingmet4poten.nl

Voetnoot: Accreditatie voor het SKJ en AKR zijn in aanvraag

x