Faalangsttraining


Faalangsttraining

 
Deze training wordt veelal aan kinderen gegeven en in onderstaand stuk wordt er dan ook gesproken over 'kinderen’. Deze training kan echter ook op maat aan jongeren en jongvolwassenen gegeven worden.

Om optimale begeleiding te kunnen bieden aan iedere deelnemer, wordt deze training gegeven aan een groepje van 3 a 4 kinderen. Uitgangspunt is acht bijeenkomsten.

De training wordt gegeven aan kinderen die verder geen hulpvragen of diagnose hebben. Voor kinderen die meerdere hulpvragen hebben, worden de methodieken die bij deze training gehanteerd worden, verwerkt in hun individuele begeleidingstraject. Dan wordt er gewerkt aan faalangstreductie, maar ook aan andere hulpvragen van het kind.

Bij deze training worden honden ingezet; vaardigheden worden regelmatig eerst met honden geoefend en daarna met elkaar.

Deze training is gebaseerd op een aantal pedagogische uitgangspunten:
- Rots & Water
- Oplossingsgericht werken
- Het Handboek Faalangsttraining
- Kwaliteitskaarten
- De coole kikker methode
- Ervaringsgericht leren

Er worden een verslagje met foto’s van iedere bijeenkomst naar ouders en kind gestuurd. Zo kunnen ouders de kinderen wijzen op de opgedane ervaringen gedurende dagelijkse situaties. Ook kunnen kinderen middels het verslag en de foto’s reflecteren op het geleerde.