Leer Ons Kennen

Faalangsttraining

Deze training wordt veelal aan kinderen gegeven en in onderstaand stuk wordt er dan ook gesproken over 'kinderen’. Deze training kan echter ook op maat aan jongeren en jongvolwassenen gegeven worden.


Om optimale begeleiding te kunnen bieden aan iedere deelnemer, wordt deze training gegeven aan een groepje van 3 a 4 kinderen. Uitgangspunt is acht bijeenkomsten.


De training wordt gegeven aan kinderen die verder geen hulpvragen of diagnose hebben. Voor kinderen die meerdere hulpvragen hebben, worden de methodieken die bij deze training gehanteerd worden, verwerkt in hun individuele begeleidingstraject. Dan wordt er gewerkt aan faalangstreductie, maar ook aan andere hulpvragen van het kind.


Bij deze training worden honden ingezet; vaardigheden worden regelmatig eerst met honden geoefend en daarna met elkaar.


Deze training is gebaseerd op een aantal pedagogische uitgangspunten:

  • Rots & Water
  • Oplossingsgericht werken
  • Het Handboek Faalangsttraining
  • Kwaliteitskaarten
  • De coole kikker methode
  • Ervaringsgericht leren


Er worden een verslagje met foto’s van iedere bijeenkomst naar ouders en kind gestuurd. Zo kunnen ouders de kinderen wijzen op de opgedane ervaringen gedurende dagelijkse situaties. Ook kunnen kinderen middels het verslag en de foto’s reflecteren op het geleerde.

locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

(voormalige basisschoolgebouw)

CONTACT:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392
Interesse in een stageplaats? mail dan naar stage@begeleidingmet4poten.nl.

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734

Geregistreerd in het SKJ