Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze begeleiding? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Bepreek uw klacht of ongenoegen in eerste instantie met de persoonlijk begeleidster van uw kind. Komt u er samen niet uit? Dan zal diegene u in contact brengen met het management. U kunt echter ook zelf gesprek aanvragen door te bellen naar 06-12678392 of een mailtje te sturen naar: L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze begeleiding op te helpen lossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.