Individuele begeleiding

Jeugdigen en hun gezinnen kloppen bij ons aan met diverse hulpvragen. We stemmen onze begeleiding – op onze locatie in Jabeek – af op de individuele hulpvraag. Geen standaardprogramma, wel maatwerk en altijd in combinatie met ouderbegeleiding. Samen gaan we aan de slag!

Natuurlijk zijn er ook grenzen aan onze mogelijkheden. Op het moment dat er sprake is van fysieke agressie, of agressie naar dieren kunnen wij helaas geen passend aanbod verzorgen. Op het moment dat er sprake is van complexe problematiek of suïcide gedachten, werken wij graag samen met een hoofdbehandelaar of een casusregisseur.

Goed luisteren

De teamleden nemen de jeugdige en de ouder altijd serieus. Hun empathisch vermogen is groot en dat is voelbaar. Samen met de betrokkenen stellen we een concreet plan op, waarin afgesproken wordt:
• wat we willen bereiken
• wat we het allerbelangrijkste vinden
• welk tijdpad we volgen
• wie de vaste begeleider wordt
• hoe vaak we samen bezig zullen zijn

Op basis hiervan kiest de begeleider voor passende activiteiten, waarin de hond een grote rol heeft. Ook zijn we bezig met creatieve materialen, gebruiken we speeltoestellen, kaarten, spellen, bouwmaterialen etc.

Rapportage

Na elke sessie wordt een verslag met praktische aanbevelingen gemaakt en een terugblik op het leerrendement van die bijeenkomst.

Ons aanbod