Opleidingen

Wij delen onze passie zielsgraag. Geven onze jarenlange kennis en ervaring van harte door aan andere professionals die de hond willen inzetten in hun hulpverlening. Onze gecertificeerde opleiders (AAI-geaccrediteerd) doen dat door het geven van gerichte opleidingen, trainingen en masterclasses.

Ontdek de kracht van een hond in jouw hulpverlening. De eerstvolgende basisopleiding start in februari 2024!

Basisopleiding Animal Assisted Interventions

(AAI)
AAI, Animal Assisted Interventions, is een vorm van dierencoaching waarbij honden vaak worden ingezet. Honden werken graag samen met mensen en zijn heel gevoelig voor onze energie. AAI-professionals maken hier gebruik van tijdens het coachen. Door te observeren hoe een coachhond reageert op de energie van de cliënt, helpt de coach deze bewust te worden van zijn gevoelens in het hier en nu. Bij deze effectieve vorm van coaching speelt de interactie met honden een waardevolle rol.

Verdiepingsopleiding Animal Assisted Interventions

(AAI)

Onze verdiepingsopleiding is bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn in het AAI-werkveld en/of onze basisopleiding met goed gevolg hebben afgerond. Tijdens de verdiepingsopleiding ga je je verder verdiepen binnen bepaalde thema’s die je vaker tegenkomt binnen het AAI-werkveld.

Opleiding Jongerencoach

Deze opleiding is voor professionals die zich willen
specialiseren in het coachen van jongeren op een
ervaringsgerichte manier met eventuele inzet van een
hond.

Verdiepingsmodules

Deze modules zijn ontwikkeld voor de mensen die zich verder willen verdiepen in de kracht van de hond en die de basisopleiding met goed gevolg hebben afgerond of die elders een AAI opleiding hebben gevolgd.

Masterclasses

Tijdens de masterclasses ga je actief en ervaringsgericht aan de slag met het desbetreffende thema. Je krijgt zicht op de beleving van de client en welke rol je kunt spelen als professional om de client te stimuleren en te motiveren.

Voor het volgen van de masterclasses hoef je geen ervaring of affiniteit met honden te hebben of de AAI opleiding te hebben gevolgd.

Workshops voor ouders/verzorgers

Onze workshops zijn bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij de jeugdige. Onze workshops gaan dieper in op een specifiek thema op een laagdrempelige en ervaringsgerichte manier.