Leer Ons Kennen

Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding wordt er groepsgewijs aan doelen van kinderen gewerkt. Voor de kinderen zijn dit leuke activiteiten in een ontspannen sfeer.


Kinderen zijn verdeeld in 2 groepen: de 12- groep en de 12+ groep. Kalenderleeftijd is daarbij niet altijd leidend, er wordt ook gekeken naar sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en in welke groep het kind zich het meest prettig voelt.


De 12- groep is elke zaterdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur. De 12+ groep is om de week op vrijdagavond en om de week op zaterdagmiddag. Daarnaast bieden wij voor beide groepen in vakanties nog twee hele dagen per week groepsbegeleiding aan.


Kinderen worden tijdens de groepsbegeleiding opgedeeld in groepjes van 3 – 6 kinderen met 2 begeleiders per groepje. Er wordt geknutseld, gewandeld, spellen gespeeld enz. Op die manier wordt er aan doelen van de kinderen gewerkt in een veilige en ontspannen sfeer. De doelen van de kinderen liggen vast in de zorgplannen van de kinderen, die met ouders zijn opgesteld en regelmatig geëvalueerd worden.


Activiteiten vinden vooral op locatie plaats. In vakanties worden er wel eens uitstapjes gepland. Wat we gaan doen, wanneer en met wie staat vast in een maandprogramma (meestal voor 2 maanden). Dit programma wordt vaak opgesteld in samenspraak met de kinderen. Er wordt aan hen gevraagd welke activiteiten ze graag zouden willen doen. Vervolgens maken de groepscoördinatoren het programma en kunnen ouders hun kinderen aanmelden. Als alle aanmeldingen binnen zijn, dan worden kinderen verdeeld in groepjes en wordt er bij vermeld door wie ze begeleid worden op de groepsmomenten. Deze planning wordt naar ouders gestuurd. Zo weten kinderen vooraf altijd wie er die dag is.


Honden spelen bij de groepsbegeleiding een minder grote rol dan bij de individuele begeleiding. Kinderen werken tijdens de individuele begeleiding veelal met de honden aan doelen. Dit oefenen ze erna met andere kinderen in groepsverband. Omdat we merkten dat kinderen het ook heel leuk vonden om in groepsverband andersoortige activiteiten te doen, zijn er niet altijd honden bij aanwezig. Op de maandplanning is er altijd te zien welke activiteit er gedaan wordt en of er een hond
bij betrokken is.

locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

(voormalige basisschoolgebouw)

CONTACT:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392
Interesse in een stageplaats? mail dan naar stage@begeleidingmet4poten.nl.

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734

Geregistreerd in het SKJ