Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding wordt er groepsgewijs aan doelen van de jeugdigen gewerkt. Voor de jeugdigen zijn dit leuke activiteiten in een ontspannen sfeer en erg leerzaam.

De jeugdigen worden in groepjes verdeeld waarbij het sociale emotionele ontwikkelingsniveau leidend is. De honden worden niet ingezet tijdens de groepsbegeleiding.

Natuurlijk zijn er ook grenzen aan onze mogelijkheden. Op het moment dat er sprake is van fysieke agressie, of agressie naar dieren kunnen wij helaas geen passend aanbod verzorgen. Op het moment dat er sprake is van complexe problematiek of suïcide gedachten, werken wij graag samen met een hoofdbehandelaar of een casusregisseur.

Daarnaast gelden er voor onze groepsbegeleiding enkele randvoorwaarden, deze zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden. 

Rapportage

De doelen van de jeugdigen liggen vast in zogenaamde zorgplannen van de jeugdige, die met ouders zijn opgesteld en regelmatig geëvalueerd worden.

Wanneer?

  • woensdagmiddag en donderdagmiddag na school tot 17.00 uur
  • vrijdagavond is speciaal voor jongeren van 17.30 tot 21.00 uur
  • tijdens schoolvakanties 1 dag per week. De jeugdigen doen suggesties voor het programma.

Ons aanbod