Weerbaarheidstraining

Sommige jeugdigen hebben moeite om voor zichzelf op te komen. Ze weten niet hoe ze hun grenzen aan kunnen geven, of doen dit op een onhandige manier. Een weerbaarheidstraining is een praktische en speelse training die de jeugdige helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen en daardoor weerbaarder wordt.

We werken aan het zelfbeeld van de deelnemers en aan het opkomen voor jezelf. Uitgangspunten hierbij zijn: een positieve benadering en gebruik maken van je eigen krachten. Wij vertellen de deelnemers niet hoe het moet, maar helpen hen hier zelf achter te komen.

Door het uitvoeren van opdrachten of oefeningen te doen met de hond, ontdekken ze zelf veel mogelijkheden. De deelnemers zijn enthousiast over deze training en gaan met een steeds grotere glimlach naar huis.

De training vindt plaats aan groepjes van 3 of 4 en bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Rapportage

Om de koppeling naar alledaagse situaties optimaal te maken, ontvangt de deelnemer en/of de ouders na iedere bijeenkomst een fotoverslag met aanbevelingen.

Ons aanbod