Leer Ons Kennen

Weerbaarheidstraining

Deze training wordt veelal aan kinderen gegeven en in onderstaand stuk wordt er dan ook gesproken
over 'kinderen’. Deze training kan echter ook op maat aan jongeren en jongvolwassenen gegeven
worden.De training wordt gegeven aan kinderen die verder geen hulpvragen of diagnose hebben. Voor kinderen die meerdere hulpvragen hebben, worden de methodieken die bij deze training gehanteerd worden, verwerkt in hun individuele begeleidingstraject. Dan wordt er gewerkt aan weerbaarheid, maar ook aan andere hulpvragen van het kind.


Om optimale begeleiding te kunnen bieden aan iedere deelnemer, wordt deze training gegeven aan
een groepje van 3 a 4 kinderen. Uitgangspunt is acht bijeenkomsten waarbij gewerkt wordt aan het
zelfbeeld en opkomen voor jezelf.


Deze weerbaarheidstraining, waarbij de hond wordt ingezet als co-trainer, is gebaseerd op een
aantal theorieën, leerprincipes en werkvormen:

  • Haptonomie
  • Rots- & Watertraining
  • Oplossingsgericht werken
  • Kwaliteitskaarten


De insteek van deze training voor kinderen is vanuit een fysieke invalshoek, vanuit de lichamelijke
ervaring. Woorden en inzicht volgen daarna.
Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met de hond; kinderen leren
door te doen.
Door steeds opnieuw oefeningen te doen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om
alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren,
gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden zijn de essenties van
deze training. Door te doen ervaart het kind en komt het tot ontwikkeling.

Een positieve benadering en gebruik maken van de eigen krachten van het kind zijn bij ons
uitgangspunten. Wij vertellen kinderen niet hoe het moet, maar helpen hen hier zelf achter te
komen. Om de koppeling naar alledaagse situaties optimaal te maken, wordt er na elke bijeenkomst een verslag met foto’s toegestuurd.

locatieadres: 

Maar 16

6454 AM Jabeek

(voormalige basisschoolgebouw)

CONTACT:

Linda Borghans
L.Borghans@begeleidingmet4poten.nl
06-12678392
Interesse in een stageplaats? mail dan naar stage@begeleidingmet4poten.nl.

KVK nummer: 70036225
Bankrekeningnummer:

NL24 RABO 0324 1448 14
AGB code: 98102734

Geregistreerd in het SKJ