Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding wordt er groepsgewijs aan doelen van kinderen gewerkt.
Voor de kinderen zijn dit leuke activiteiten in een ontspannen sfeer.

Kinderen zijn verdeeld in 2 groepen: de 12- groep en de 12+ groep. Kalenderleeftijd is daarbij niet
altijd leidend, er wordt ook gekeken naar sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en in welke groep
het kind zich het meest prettig voelt.

De 12- groep is elke zaterdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur. De 12+ groep is om de week op
vrijdagavond en om de week op zaterdagmiddag. Daarnaast bieden wij voor beide groepen in
vakanties nog twee hele dagen per week groepsbegeleiding aan.

Kinderen worden tijdens de groepsbegeleiding opgedeeld in groepjes van 3 – 6 kinderen met 2
begeleiders per groepje. Er wordt geknutseld, gewandeld, spellen gespeeld enz. Op die manier wordt
er aan doelen van de kinderen gewerkt in een veilige en ontspannen sfeer. De doelen van de
kinderen liggen vast in de zorgplannen van de kinderen, die met ouders zijn opgesteld en regelmatig
geëvalueerd worden.

Activiteiten vinden vooral op locatie plaats. In vakanties worden er wel eens uitstapjes gepland.
Wat we gaan doen, wanneer en met wie staat vast in een maandprogramma (meestal voor 2
maanden). Dit programma wordt vaak opgesteld in samenspraak met de kinderen. Er wordt aan hen
gevraagd welke activiteiten ze graag zouden willen doen. Vervolgens maken de groepscoördinatoren
het programma en kunnen ouders hun kinderen aanmelden. Als alle aanmeldingen binnen zijn, dan
worden kinderen verdeeld in groepjes en wordt er bij vermeld door wie ze begeleid worden op de
groepsmomenten. Deze planning wordt naar ouders gestuurd. Zo weten kinderen vooraf altijd wie er
die dag is.

Honden spelen bij de groepsbegeleiding een minder grote rol dan bij de individuele begeleiding.
Kinderen werken tijdens de individuele begeleiding veelal met de honden aan doelen. Dit oefenen ze
erna met andere kinderen in groepsverband. Omdat we merkten dat kinderen het ook heel leuk vonden om in groepsverband andersoortige activiteiten te doen, zijn er niet altijd honden bij
aanwezig. Op de maandplanning is er altijd te zien welke activiteit er gedaan wordt en of er een hond
bij betrokken is.
x