Individuele begeleiding

We stemmen onze begeleiding af op de individuele hulpvraag van een cliënt en werken dan ook niet
met standaard programma’s. We stellen een plan op, waarbij er in goed overleg gekozen wordt voor
een aantal doelen voor een bepaalde periode. Wat vindt de cliënt en zijn omgeving het belangrijkste
om mee aan de slag te gaan, en op basis hiervan kiest de begeleider voor afgestemde, passende
activiteiten, met en zonder de inzet van honden.

Voorbeelden van leerdoelen die in individuele begeleiding aan bod kunnen komen, zijn: 
  • Leren omgaan met emoties waaronder boosheid, rouw, teleurstelling
  • Voor jezelf opkomen op een adequate manier
  • Leren structureren, plannen en vooruit denken
  • Het herkennen, benoemen en respecteren van emoties van de ander
  • Het leren opbouwen van een vertrouwensband
  • Het vinden van een balans tussen activiteit en rust
  • Minder hoge eisen aan jezelf leren stellen
  • Leren loslaten van controle

Individuele begeleiding wordt gegeven door een vaste begeleider, zodat er sprake kan zijn van een
vertrouwensrelatie. Begeleidingen vinden frequent plaats, en na elke begeleiding wordt er een
verslag met foto’s naar de cliënt gestuurd, waardoor er transfer kan plaatsvinden van het geleerde
naar andere situaties.Afhankelijk van de persoon, de hulpvraag, het doel en de interesses wordt er gekozen voor diverse middelen om mee te werken. Dit kan zijn met een hond, met creatieve materialen, met coachkaarten, gezelschapsspellen, bouwmaterialen, een wandeling, fysieke activiteiten etc
x