Rick van der Voet

Rick (1980) zijn werkervaringen binnen de jeugdhulpverlening zijn veelzijdig te noemen o.a crisisopvang, kamertraining, behandelgroepen en ambulant (gezins)begeleider. Een welkome aanvulling binnen ons team. Zijn daadkrachtige, actieve en zorgzame benadering geeft vertrouwen aan hen die hij begeleidt
x