Stagiaires

​Tweedejaars stagiaires
Tweedejaars stagiaires lopen gedurende één schooljaar een doordeweekse dag mee en op zaterdag. Zij worden boventallig ingezet. Voor de groepsbegeleiding helpen ze met het maken van de voorbereidingen voor de middagen en ondersteunen bij de groepsbegeleiding. Bij de individuele
begeleidingen kijken zij mee en groeien ze in zelfstandigheid door een gedeelte van de begeleiding
voor te bereiden en uit te voeren onder supervisie van de vaste begeleider.

Derde- en vierdejaars stagiaires
Derde- en vierdejaarsstagiairs lopen drie à vier dagen in de week mee gedurende anderhalf jaar. Zij kijken in eerste instantie mee bij individuele begeleidingen en wanneer ze daarin voldoende ervaring hebben opgedaan zullen zij ook toegroeien naar het zelfstandig begeleiden van kinderen onder supervisie van de vaste begeleidster van deze kinderen. Tijdens groepsbegeleiding is deze zelfde opbouw van toepassing.

Stagiaires werken bij ons nooit alleen, zodat zij altijd kunnen terugvallen op een vaste medewerker. Wij vinden het zeer verrijkend om met stagiaires samen te werken en hebben zo ook altijd nauwe contacten met hogescholen.
x