Stephanie Canton

Stephanie (1987) zoekt met respect voor ieders eigenheid naar passende oplossingen. Dit vanuit de mogelijkheden die er zijn en de kracht van degene met wie ze werkt. Haar brede pedagogische werkervaring zet ze binnen de individuele en groepsbegeleidingen in.
x